Welkom op de site van MOUS Systems. U treft op deze site informatie aan van speciaal voor de maatvoering en maatcontrole ontwikkelde hulpmiddelen en instrumenten. De informatie is in twee delen opgesplitst. In het menu 'Systemen' vindt u uitgebreide informatie over de toepassing van onze producten, bijvoorbeeld de toepassing van het MOUS Systeem. Dat MOUS systeem is in Nederland en hier er daar ook daarbuiten de standaard voor onder andere het oploden van punten. Bij 'Producten' treft u specificaties en een toelichting aan van alle systeemonderdelen die uiteindelijk uw maatvoering en maatcontrole eenvoudiger en nauwkeuriger maken.
Vooral die hogere nauwkeurigheid heeft u steeds harder nodig. Meer en meer is bouwen het op de bouwplaats samenvoegen van verschillende onderdelen die buiten het werk min of meer gelijktijdig fabrieksmatig zijn vervaardigd. 'Uitzoeken' en 'in het werk pas maken' zijn tegenwoordig geen opties meer. Het moet direct en precies passen. Zeg maar: 'in een keer goed'.
Bent u op zoek naar een speciaal product dat hier niet te vinden is, neem dan contact met ons op. Wij hebben de afgelopen 25 jaar buiten het standaard assortiment ook op projectbasis talloze bijzondere meetmiddelen ontwikkeld. En er liggen ook nog diverse ontwerpen 'op de plank'. Misschien dat een mooie oplossing voor uw probleem daar al bij zit.
Naast aanvragen voor speciale oplossingen is uiteraard ook uw menig over deze site erg welkom. Reageer op: info@moussystems.com